Stor fuskskandal på Sveriges ROT- och RUT-program utreds

Fusk med ROT- och RUT-programmen i Sverige utreds av regeringen. Fusket tros ha kostat skattebetalarna flera miljoner kronor. ROT- och RUT-avdragen är värda miljarder kronor varje år, så detta fusk är ett stort problem. Förhoppningsvis kan utredningen bidra till att återvinna de förlorade pengarna och förhindra framtida fusk.

Thomas Saltin, chef för skattebrottsenheten på Skatteverket, säger att fallen av skattebedrägerier ökar i Sverige. I en intervju med Dagens Arena förklarar Saltin att många av fallen handlar om att företag skickar ut falska fakturor för arbete som aldrig har utförts. Han beskriver ett sådant fall från Västsverige där ett företag från Lilla Edet med minst 60 personer inblandade har skickat ut falska fakturor till måltavlor – riktiga personer vars personnummer används för att köpa ROT- eller RUT-tjänster. Medan måltavlorna kanske får lite betalt för sina personliga uppgifter, står företaget och tjänar stora pengar på att lura staten. Saltin uppmanar människor att vara vaksamma och rapportera all misstänkt verksamhet till myndigheterna.

Som Claes Wisberg, sektionschef på skatteavdragsenheten i Västervik, påpekar kan det vara svårt att upptäcka avdragsfusk när företag har ökat sina fakturor för ROT-tjänster. Genom att öka beloppet de fakturerar kan företagen göra ett större avdrag. Det finns dock andra fall som är lättare att upptäcka. Om vi till exempel ser att arbetet är mycket stort men att materialinköpen är mycket små kan vi begära ut materialkostnaderna från byggföretaget. Om de har köpt material för 100 000 kronor men bara fakturerat 80 000 kronor är det uppenbart att de har fuskat. I sådana fall är det viktigt att vara vaksam för att förhindra bedrägerier.

Utredning tillsätts av regeringen

Fusk med ROT- och RUT-avdrag har tidigare varit ett problem, men det har vanligtvis varit i mindre skala och gällt enskilda personer. Det fall som nyligen avslöjades i Västsverige är dock mycket allvarligare. Det rörde sig om mer än 8 miljoner kronor, vilket fick regeringen att tillsätta en utredning för att bekämpa fusk och arbetsbrottslighet. Utredningen kommer att arbeta för att identifiera grundorsakerna till problemet och utveckla strategier för att förhindra att det händer i framtiden. Fusk med ROT- och RUT-avdrag är ett allvarligt problem som kan få stora konsekvenser för ekonomin. Regeringens utredning kommer att bidra till att ta itu med detta problem och se till att det inte händer igen.

Den svenska regeringen utreder för närvarande missbruk av landets ROT- och RUT-avdrag, som är avsedda att uppmuntra till förbättringar och reparationer av bostäder. Nya avslöjanden om utbrett fusk har lett till oro för att företag utnyttjar systemet och att konsumenterna lämnas i ovisshet om vilka företag som följer lagar och regler. Utredningen har till uppgift att avgöra om ytterligare krav bör ställas på företag som vill utnyttja avdraget, och om företag som har visat sig ha misskött sig bör uteslutas från att utföra ROT- och RUT-arbeten. Utredningen kommer att ta sin tid och förväntas ha ett slutbetänkande senast den 30 augusti 2024. Under tiden har finansminister Mikael Damberg utfärdat en varning till företag som försöker fuska med systemet: ”Kriminella företag ska inte tillåtas utnyttja vårt system och förstöra det för seriösa företag som vill göra rätt för sig”, säger Mikael Damberg.

Lämna en kommentar